Brněnská růže - ročník 2009

Výsledková listina
Výstavy – soutěžní práce a velkokvěté růže z Kolumbie
Zajímavosti z Brněnské růže 2009
Systém hodnocení 2009
System of evaluation for Brněnská růže in cooperation with SKF ČR
Vernisáž s vyhlášením soutěže
Výstavy a floristická show pro veřejnost

Informace pro soutěžící

Propozice

termín: 6. listopadu 2009
místo konání: Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
vložné: 1 200,– Kč + DPH,
přihlášky zašlete do 10. října 2009 na níže uvedenou kontaktní osobu
kontaktní osoba: Slávek Rabušic
tel.: 603 216 650
e-mail:kvetiny@rabusic.cz

Organizátoři akce: Slávek Rabušic, společnost Vonekl s.r.o., SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad

Mediální partneři: časopisy Floristika a Profi Florista

Soutěžní témata

  1. Dárková kytice vázaná ze živých květů (nebo částí rostlin) na přirozených stoncích, do spirály nebo paralelně (učebnice Floristika, str. 162). Není konkrétně zadáno, pro koho je určena. Je povolena předem vyrobená a neživým materiálem (včetně sušených rostlin nebo jejich částí) přizdobená konstrukce. V kytici musí převažovat rostlinný materiál. Další doplňky mohou být v kytici zapracovány jakoukoliv vhodnou technikou. Soutěžící kytici umístí do vlastní nádoby (není předmětem hodnocení).
  2. Obraz ze sušených a umělých rostlin (učebnice Floristika, str. 358). V obraze jakéhokoli tvaru o minimálním rozměru 60 × 40 cm nebo min. průměru 50 cm musí být zastoupeny jak sušené rostliny nebo jejich části tak rostliny umělé. Dále může být použitý jakýkoliv dekorační materiál (mimo živých rostlin nebo jejich částí). Základní deska může být předem vypracována, polepena apod. floristickým nebo dekorativním materiálem, a to plošně nebo s mírnou texturou, a to s použitím max. dvou druhů materiálu (např. kombinací jednoho druhu plodu a látky). Materiál, se kterým se bude pracovat na soutěži, musí převažovat nad připravenou plochou. Aranžmá může přesahovat přes rám obrazu.
  3. Přízdoba hrnkové rostliny. Jedná se o jednu dárkově přizdobenou rostlinu (nebo více stejných rostlin) v jedné nádobě, a to přizdobenou jakkoli a čímkoli.

Hodnocení

Bodovací systém naleznete zde na https://www.vonekl.cz/ s předstihem, a přihlášeným bude rozeslán stejně jako v loňském roce e-mailem, včetně upřesňujících informací a připomínek k soutěžním tématům.

Upozornění

  • Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany nebo podstavce a do vlastních váz (není předmětem adjustace), po předchozí dohodě můžeme ponechat na adjustaci pracovní stůl – v tom případě je třeba mít vlastní ubrus nebo dekorativní látku. Pro juniory máme k dispozici 25 malířských stojanů, seniory prosíme o vlastní stojany.
  • Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.
  • Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci.
  • Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů.

Program soutěže

Příjezd účastníků V době od 8.00 do 9.30 hod. Parkování je zajištěno ve dvoře konventu.

9.00 – 10.00 hod Prezence
10.00 hod Zahájení soutěže
10.15 – 11.15 hod Kytice
11.30 – 12.50 hod Přízdoba rostliny
13.00 - 14.00 hod Oběd
14.15 – 16.15 hod Obraz
19.30 – 24.00 hod Vernisáž výstavy

Výstava soutěžních prací Výstava pro veřejnost se bude konat od 7. do 8. listopadu 2009 v době od 10 do 16 hodin.

Odvoz soutěžních prací V neděli po ukončení výstavy nebo v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin.

Informace pro veřejnost

Brněnská růže je prestižní floristická soutěž květinářů a floristů z celé ČR ale i zahraničí. Dle předem zadaných témat (obvykle bývají tři úkoly), soutěžící vytvoří kytice nebo aranžmá dle vlastního nápadu. Hodnotí se podle sjednocených evropských pravidel pro floristy (Florint). Odborná porota z řad zkušených floristů z ČR i zahraničí, hodnotí kvalitu použité techniky vázání, úroveň zpracování materiálů a dodržování zadaných témat. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií – senior a junior. V kategorii senior soutěží zpravidla květináři a floristé z květinových obchodů. V kategorii junior soutěží studenti zahradnických škol z ČR i ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Belgie). Samotná soutěž probíhá vždy v pátek a je pro veřejnost uzavřená.

Pro veřejnost je naopak otevřená veřejná výstava z vytvořených prací soutěžících, kterých je k vidění okolo 100 až 150, a to vždy vsobotu a v neděli mezi 10.00 až 16.00 hod. Soutěž má už od počátku svého vzniku jednu zvláštnost a to, že se nekoná na stejném místě. Každým rokem je vybráno jiné místo s odlišným architektonickým stylem budovy. Symbolicky tak chceme poukázat na rozmanitost stavebních stylů. V historii i v současnosti. Máte-li vztah ke květinám a obdivujete krásu vytvořenou z květin, potom si nenechejte tuto výstavu ujít. Vstupné je dobrovolné a následně je předáno jako charitativní příspěvek Dětské vesničce SOS v Brně – Medlánkách.

otevřeno facebook