Brněnská růže 2015

Plakát Brněnská růže 201520. ročník mezinárodní floristické soutěže


BRNĚNSKÁ RŮŽE 2015

s názvem
…to nejlepší z Brněnské růže…

Termín: 20. listopadu 2015
Místo konání: Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Vložné: 1 500 Kč + DPH


Přihlášku zašlete do 20. října 2015 na
e-mail: kvetiny@rabusic.cz
tel.: 603 216 650

Přihláška ke stažení (doc)

Uvodní slovo

Dvacet let Brněnské růže.

Vážení přátelé, floristé, studenti,
je to již dvacet let, co českou a slovenskou floristickou scénu rozšířila a obohatila mezinárodní floristická soutěž Brněnská růže, která se postupem času díky počtu soutěžících stala nejoblíbenější a největší floristickou soutěží u nás. Její úspěšnost a originalita spočívá v její nenapodobitelné atmosféře, výběru zajímavých a originálních soutěžních témat a umístění do zajímavých, často historických, divadelních a galerijních prostor města Brna. Každoročně se soutěže účastní i studenti ze zahraničí, např. z Belgie, Německa, Slovenska, Maďarska. Vysoká návštěvnost laické veřejnosti jen dokresluje oblibu soutěže a následné víkendové výstavy.

Pro dvacátý ročník jsme pro vás připravili nejzajímavější témata z uplynulých ročníku – a nebyl to výběr lehký. Zveme vás tedy změřit svoje síly i tentokrát, a zveme i všechny soutěžící a hlavně vítěze předchozích ročníků, s nimiž bychom si rádi na pódiu při vyhlašování výsledků a předávání cen vítězům připili na zdar ročníků minulých i budoucích.

Jménem vyhlašovatelů a partnerů

Ing. Jiří Klíšť
Ředitel společnosti     
VONEKL s.r.o.

Slávek Rabušic
ředitel soutěže

Propozice

Soutěžní témata

1. Dárková kytice pro významnou osobnost

Vázaná kytice ze živých květů, rostlin nebo jejich částí musí být označena jménem známé významné osobnosti (jakéhokoli zaměření, působící kdykoli v dějinách), které je určena. Předem je možno mít připravenou základní nepřizdobenou konstrukci (podléhá kontrole technické komise) a nerostlinné doplňky, které jsou třeba pro vyjádření podstaty tohoto tématu.
Živé květiny, 75 minut.

2. Extravagantní šperk na dámské šaty

Šperk vytvořený s použitím živých květin, rostlin nebo jejich částí, které v hotovém díle nemusejí převažovat, ale musí být prokazatelně a viditelně zastoupeny, může být doplněn jakýmkoli jiným dekoračním materiálem. Pevný podklad šperku přichystaný předem nesmí být přizdoben. Šperky budou na vernisáži představeny modelkami, je tedy třeba, aby měly funkční připínání na šaty.
Živé květiny, 75 minut.

3. Interiérová dekorace nádoby s použitím kovového dekorativního prvku

Nádoba do interiéru aranžovaná sušenými a umělými rostlinami, které nemusejí být zastoupeny ve stejném poměru, ale musejí být v hotovém díle viditelně zastoupeny. V dekoraci musí být jasně a viditelně použitý kovový prvek. Bude-li takto kov zastoupen na nádobě nebo bude-li nádoba celá kovová, je tato podmínka splněna. Předmětem hodnocení je vlastní aranžmá a jeho vztah k nádobě. Alespoň jeden rozměr nádoby musí mít min. 60 cm.

Je povolena jakákoliv technika a doplňky. 120 minut.

Propozice budou průběžně upřesňovány a doplňovány formou „Otázek a odpovědí“.

Bodovací systém

Bodovací systém, který je variací na bodovací systém Florint a je specielně upravený pro Brněnskou růži. Soutěžícím bude rozeslán e-mailem, včetně upřesňujících informací a programu soutěžního dne.

Systém hodnocení Brněnské růže 2015 ke stažení (docx)

  • Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo do vlastních váz (adjustace není předmětem hodnocení), po předchozí dohodě můžeme ponechat na adjustaci pracovní stůl – v tom případě je třeba mít vlastní ubrus nebo dekorační látku na přikrytí stolu.
  • Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.
  • Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci na zavoskování květů.
  • Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů během vernisáže, naopak pro následnou výstavu je vhodné přiložit k exponátům propagační materiály a firemní vizitky.

Program soutěže

Příjezd účastníků  V době od 8.00 do 9.30 hod. Parkování je zajištěno v areálu Konventu.

Prezence   9.00 – 10.00 hod
Zahájení soutěže 10.00 hod
Kytice 10.15 – 11.30 hod
Šperk 11.45 – 13.00 hod
Oběd 13.00 – 14.00 hod
Nádoba 14.00 – 16.00 hod

Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků  19.30 – 02.00 hod

Výstava soutěžních prací

Výstava pro veřejnost potrvá od 21. do 22. listopadu 2015 v době od 10 do 16 hod.

Odvoz soutěžních prací

V neděli od 16.00 do 17.00 hod nebo v pondělí od 8.30 do 11.00 hod. 

otevřeno facebook