Brněnská růže 2023

11985

26. ročník mezinárodní floristické soutěže

Pořadatelé: Slávek Rabušic, společnost Vonekl, s.r.o., Střední zahradnická škola Rajhrad

ve spolupráci s partnery:

Národní památkový ústav, Vila Stiassni, Časopis Floristika, Profi Florista

plakát Brněnská růže 2023

Floristická soutěž Brněnská růže, která se během uplynulých let stala počtem soutěžících nejnavštěvovanější soutěží tohoto typu v rámci České republiky, oslaví letos 26 let od svého založení. Po velice úspěšném minulém ročníku v noblesním a dokonale zachovanému interiéru brněnské prvorepublikové vily Stiassni proběhne tato floristická událost opět na tomto po všech stránkách vyhovujícím místě. Po poradě s porotci a hlavně se soutěžícími jsme se pro letošní rok rozhodli pro téma Advent a Vánoce.

Termín: 10. listopadu 2023
Místo konání:
 Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Vložné:
1 500 Kč + DPH

Přihlášku zašlete do 20. října 2023 na: kvetiny@rabusic.cz

Tel.: 603 216 650

Soutěžní témata

1) Vánoční dárková kytice

Vázaná kytice s použitím živých květů, které v kytici nemusejí převládat. Předpřipravená přizdobená konstrukce je povolena. Doplňující materiál může být do kytice zapracován jakoukoliv technikou. Váza vlastní. Zvláštní důraz bude kladen na využití předepsaného pracovního času.
60 minut

2) Adventní věnec

Věnec určený k položení, o vnějším průměru cca 45–50 cm. Základní nepřizdobené tělo věnce, zhotovení z jakéhokoli materiálu, si soutěžící mohou přivézt hotové. Z hlediska hodnocení komisí se musí jednat o výrobek, který bude funkční a trvanlivý po celou dobu adventu. Technika libovolná.
90 minut

3) Vánoční svícen

Junioři: K položení na stůl. Povolený je pouze nepřizdobený základ nebo stojan. Podmínkou je přízdoba umělými nebo stabilizovanými květinami ve vámi odpovídajícím množství. Technika libovolná.
100 minut

Senioři: K postavení na zem. Povolený je pouze nepřizdobený základ (v tomto případě je myšlen celistvý stojan bez použití podstavce).

Podmínkou je přízdoba umělými nebo stabilizovanými květinami ve vámi odpovídajícím množství. Technika libovolná.
100 minut

Chvojí je samozřejmě povoleno, živé, řezané nebo sušené květiny a rostliny ne. Posuzována bude zvláště funkčnost, bezpečnost a stabilita věnců svícnů.

V žádném ze soutěžních témat není podmínkou použití chvojí. Vzhledem k možnosti využití předpřipravených konstrukcí bude ze strany komisí kladen důraz na využití celého určeného pracovního času. Veliký důraz u všech tří disciplín bude kladený na stabilitu.

Propozice budou průběžně upřesňovány a doplňovány formou „Otázek a odpovědí“.

Bodovací systém, který je variací na bodovací systém Florint s vlastním softwarovým programem a je speciálně upravený pro Brněnskou růži.

 • Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo do vlastních váz, po předchozí dohodě je možné ponechat soutěžícím pracovní stůl – v tom případě je třeba si přivézt vlastní ubrus nebo dekorační látku na přikrytí stolu (uvedený výstavnický fundus není předmětem hodnocení).
 • Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.
 • Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci na zavoskování květů.
 • Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů během vernisáže, naopak pro následnou výstavu je vhodné přiložit k exponátům propagační materiály a firemní vizitky.

Program soutěže

 • Příjezd účastníků Od 8.00 hod., parkování je zajištěno v areálu vily Stiassni
 • Prezence 9.00 – 10.00 hod
 • Zahájení soutěže 10.00 hod
 • Kytice 10.10 – 11.10 hod
 • Věnec 11.20 – 12.50 hod
 • Oběd 13.00 – 14.00 hod
 • Svícen 14.00 – 15.40 hod
 • Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků 19.00 – 24.00 hod

Výstava soutěžních prací: Výstava pro veřejnost potrvá od 11. do 12. listopadu 2021 v době od 10 do 17 hod.

Odvoz soutěžních prací: V neděli od 17.00 do 18.00 hod nebo v pondělí od 8.30 do 11.00 hod.

Prosíme a dodržení tohoto času.

Ke stažení

Přihláška do soutěže Brněnská růže 2023.doc
Propozice Brněnské růže 2023.doc
Hodnotící systém Brněnské růže 2023.doc

Těšíme se na vás ve vile Stiassni v Brně

Jménem vyhlašovatelů a partnerů:

 • Ing. Jiří Klíšť
  ředitel společnosti VONEKL s.r.o.
 • Slávek Rabušic
  ředitel soutěže Brněnská růže
otevřeno facebook