Brněnská Růže 2013

english | deutsch

nostalgická - 18. ročník
Termín: 15. listopadu 2013
Místo konání: Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Vložné: 1 300 Kč + DPH

Fotoreportáž z Brněnské růže
Výsledovka celkový seznam

Přihlášku zašlete do 20. října 2013 na: kvetiny@rabusic.cz tel.: 603 216 650.

Soutěžní témata

 1. Smuteční přízdoba jednoho květu.
  Živé květiny, 75 minut
 2. Vypichovaný kříž.
  Živé květiny, 75 minut.

  Oasis - katalogové číslo 7332. Je možno použít i dekorativní materiály neživé povahy, hotové dílo však nesmí pozbýt charakteru výrobku z živých květin a rostlin. Technika práce vypichování.
 3. Smuteční věnec.
  Umělé a sušené květiny, 90 minut

  V hotovém výrobku musí být viditelně zastoupeny sušené i umělé rostliny, práce může být doplněna dekorativními materiály neživé povahy. Soutěžící si může přivézt vypracovaný podklad věnce s použitím max. dvou druhů z výše uvedených materiálů. Pro sjednocení velikosti věnců a pro práci komise volte velikost těla věnce tak, jako byste vycházeli z klasické podložky o průměru cca 60 cm.

Upozornění

 • Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo do vlastních váz (adjustace není předmětem hodnocení), po předchozí dohodě můžeme ponechat na adjustaci pracovní stůl – v tom případě je třeba mít vlastní ubrus nebo dekorační látku na přikrytí stolu.
 • Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.
 • Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci na zavoskování květů.
 • Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů během vernisáže, naopak pro následnou výstavu je vhodné přiložit k exponátům propagační materiály a firemní vizitky.

Program soutěže

Příjezd účastníků 8.00  –  9.30 hod
Prezence 9.00 – 10.00 hod
Zahájení soutěže 10.00 hod
Přízdoba květu 10.15 – 11.30 hod
Kříž 11.45 – 13.00 hod
Oběd 13.00 – 14.00 hod
Smuteční věnec 14.00 – 15.30 hod
Vernisáž výstavy 19.00 – 24.00 hod

Parkování je zajištěno v areálu Konventu.

Výstava soutěžních prací: Výstava pro veřejnost potrvá od 16. do 17. listopadu 2013 v době od 10 do 16 hod.
Doprovodný program: Předvádění aranžování květin studenty Střední odborné školy zahradnické Rajhrad.
Odvoz soutěžních prací: V neděli od 16.00 do 17.30 hod nebo v pondělí od 8.30 do 11.00 hod. 

otevřeno facebook