Brněnská Růže 2010

12. listopadu roku 2010 proběhla v Brně již popatnácté mezinárodní floristická soutěž Brněnská růže, tentokrát ve svatebním duchu. Letošní ročník se uskuteční v prostorách Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. Své schopnosti si v této soutěži měří floristé nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. V posledních letech se jí zúčastnili soutěžící z Belgie, Rakouska, Slovenska a Polska.

Spolupořadateli akce jsou florista Slávek Rabušic, Vonekl s.r.o., velkoobchod zabývající se květinami a floristickými doplňky a Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad.

Důležitou roli hraje spolupráce se Svazem květinářů a floristů ČR, který poskytuje mezinárodní bodovací systému FLORINT. Účast v komisi předběžně přislíbily Lucie Kulmanová, ing. Jana Jaroňová a ing. Marie Bittnerová. FLORINT bude zastupovat mezinárodní komisař ing. Jiří Martínek.

Soutěž si získala velikou oblibu i u široké veřejnosti. Výsledky této akce každoročně shlédne při víkendové výstavě několik tisíc návštěvníků.

Výsledková listina ke stažení
Systém hodnocení 2010
Fotogalerie

Informace pro soutěžící

Propozice

termín: 12. listopadu 2010
místo konání: Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
vložné: 1 300,– Kč + DPH
kontaktní osoba: Slávek Rabušic
tel.: 603 216 650
e-mail: kvetiny@rabusic.cz

Organizátoři akce: Slávek Rabušic, společnost Vonekl s.r.o., SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad

Přihlášku zašlete do 15. října 2010 na: kvetiny@rabusic.cz, tel.: 603 216 650

Mediální partneři: časopisy Floristika a Profi Florista

Soutěžní témata

 1. Svatební kytice. Soutěžící si zvolí z následujících možností:
  • anglická převislá kytice (anglická kapka),
  • převislá svatební kytice,
  • vodopád,
  • kaskáda.
 2. Kytice pro maminku. Vázaná kytice.
 3. Přízdoba vlasů nevěsty. Je povolena jakákoliv technika a doplňky.

Soutěžní téma jsou zadávána a budou hodnocena podle kapitoly Svatební floristika (str. 254 – 271) učebnice floristiky vydané v roce 2007.
Všechna tři soutěžní témata jsou určena pro jednu svatbu, musí tedy tvořit harmonický celek.

Hodnocení

Bodovací systém naleznete na www.vonekl.cz, přihlášeným bude rozeslán stejně jako v loňském roce e-mailem, včetně upřesňujících informací a připomínek k soutěžním tématům.

Upozornění

 • Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo busty a do vlastních váz (není předmětem hodnocení), po předchozí dohodě můžeme ponechat na adjustaci pracovní stůl – v tom případě je třeba mít vlastní ubrus nebo dekorační látku.
 • Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách, v době soutěže je k dispozici balkon v sále i přísálí.
 • Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci.
 • Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů.

Program soutěže

Příjezd účastníků V době od 8.00 do 9.30 hod. Parkování je zajištěno ve dvoře konventu.

9.00 – 10.00 hod Prezence (Zahájení soutěže v 10.00 hod)
10.15 – 11.15 hod Kytice pro maminku
11.30 – 13.00 hod Přízdoba vlasů nevěsty
13.00 – 14.00 hod Oběd
14.15 – 16.45 hod Svatební kytice

Vernisáž výstavy: 19.30 – 24.00 hod

Výstava soutěžních prací: Výstava pro veřejnost potrvá od 13. do 14. listopadu 2010 v době od 10 do 16 hodin.

Odvoz soutěžních prací: V neděli po ukončení výstavy nebo v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin.

otevřeno facebook