Brněnská růže 2019

Villa Stiastni

24. ročník mezinárodní floristické soutěže

plakát Brněnská růže 2019 Pořadatelé: Slávek Rabušic, společnost Vonekl, s.r.o., Střední zahradnická škola Rajhrad

ve spolupráci s partnery:

Národní památkový ústav, Vila Stiassni, Florasis, spol. s r.o. Jezbořice, Korekt – invest, spol. s r.o.
Časopis floristika

Termín: 15. listopadu 2019

Místo konání: Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Vložné: 1 400 Kč + DPH

Vyplněnou přihlášku (.doc) zašlete do 15. října 2019 na: e-mail: kvetiny@rabusic.cz

Tel.: 603 216 650

Soutěžní témata

1. Kytice pro paní domu

Vázaná kytice musí splňovat dvě podmínky. Povinně v ní musí být zastoupeny květy Protea, Banksia nebo Nutans (Leucospermum), a to buď pouze jeden druh nebo i všechny vyjmenované druhy, a to v jakémkoli počtu. Kytice celkově musí působit v duchu těchto druhů květin. Dále musí být uvázaná tak, aby pro paní domu nebyla překážkou, když s touto kyticí v ruce bude provázet hosty domem. Není povolena žádná předem přichystaná konstrukce. Doplňkový materiál neživého charakteru (např. korálky, peří, drátky apod.) může být do kytice zapracován jakoukoliv technikou. Celkově však kytice musí být výše uvedeného charakteru a květiny musejí v kytici převládat. Stonky v úvazku mohou být skládány jak do spirály, tak paralelně.

Soutěžní čas: 70 minut

2. Přízdoba klobouku

Přízdoba předem vlastnoručně vyrobeného dámského klobouku živými květinami, rostlinami nebo jejich částmi. Sušené a umělé rostliny nejsou povoleny. Možno doplnit i neživým dekorativním materiálem. Během vernisáže budou všechny klobouky předvádět modelky, klobouk tedy musí být nositelný. Předmětem hodnocení je přizdobený klobouk jako celek.

Soutěžní čas: 80 minut

3. Interiérová dekorace

Interiérová dekorace do nádoby dodané pro tuto soutěž společností Vonekl, vytvořená sušenými, dřevitými a umělými květinami, rostlinami nebo jejich částmi. Použití živých rostlin není povoleno. Předmětem hodnocení je vytvořené aranžmá se záměrem hodnotit jej jako jeden celek s nádobou. Je možno použít i dekorativní materiály jiné povahy, hotové dílo však nesmí pozbýt charakter výrobku ze sušených a umělých rostlin. Hodnotná dekorativní kovová váza viz foto bude soutěžícím věnována společností Vonekl a po soutěži jim bude ponechána.

Rozměry nádoby

Junioři: výška 33 cm, vnitřní průměr 10 cm, síla stěny cca 1,5 cm
Senioři: výška 40 cm, vnitřní průměr 12 cm, síla stěny cca 1,5 cm

Soutěžní čas: 90 minut

Propozice budou průběžně upřesňovány a doplňovány formou „Otázek a odpovědí“.
Bodovací systém (.doc), který je variací na bodovací systém Florint a je speciálně upravený pro Brněnskou růži.. Soutěžícím bude rozeslán e-mailem, včetně upřesňujících informací a programu soutěžního dne.

Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo do vlastních váz, po předchozí dohodě je možné ponechat soutěžícím pracovní stůl – v tom případě je třeba si přivézt vlastní ubrus nebo dekorační látku na přikrytí stolu (uvedený výstavnický fundus není předmětem hodnocení).

Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.

Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci na zavoskování květů.

Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů během vernisáže, naopak pro následnou výstavu je vhodné přiložit k exponátům propagační materiály a firemní vizitky.

Program soutěže

Příjezd účastníků: Od 8.00 hod. Parkování je zajištěno v areálu vily Stiassni.
Prezence: 9.00–10.00 hod
Zahájení soutěže: 10.00 hod
Kytice: 10.10–11.20 hod
Klobouk: 11.40–13.00 hod
Oběd: 13.00–14.00 hod
Interiérová dekorace: 14.00–15.30 hod
Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků: 19.00–24.00 hod
Výstava soutěžních prací: Výstava pro veřejnost potrvá od 16. do 17. listopadu 2019 v době
od 10 do 17 hod.
Odvoz soutěžních prací: V neděli od 17.00 do 18.00 hod nebo v pondělí od 8.30 do 11.00 hod.

Prosíme a dodržení tohoto času.

Ke stažení

Přihláška do soutěže Brněnská růže 2019.doc 
Propozice Brněnské růže.pdf
Bodovací systém Brněnské růže.doc

Těšíme se na vás ve vile Stiassni v Brně

Jménem vyhlašovatelů a partnerů:

  • Ing. Jiří Klíšť
    ředitel společnosti VONEKL s.r.o.
  • Slávek Rabušic
    ředitel soutěže Brněnská růže
otevřeno facebook