Změna věrnostního programu - Květinové body

Společnost Vonekl s.r.o. připravuje nový formát věrnostního programu pro své zákazníky v návaznosti na marketingovou podporu prezentace nového konceptu spolupráce se zákazníky.


Kvalita Květin Vonekl (KKV)

3005

Proto stávající podoba věrnostního programu Květinové body Vonekl, bude ukončena k 31. 12. 2012, s možností vyčerpat tyto body do jednoho měsíce po ukončení tj. do 31. 1. 2013.

Po uplynutí tohoto termínu již nebude možné body čerpat.

V souladu s pravidly Květinových bodů není možné sbírat ani čerpat Květinové body v době nedodržování platební kázně (tzn. neuhrazené faktury po splatnosti).

Vedení společnosti Vonekl s.r.o.

otevřeno facebook