Proměny obchodu v obrazech

V minulých dnech proběhly dva semináře na téma Proměny obchodu s Michalem Hautem a to v obchodě paní Anny Hanzlové z Miroslavi  a paní Pavlíny Roškotové z Prahy 7 – Holešovice.

Obě Proměny dopadly na výtečnou ke spokojenosti všech, tj. majitelů a zaměstnanců obou obchodů, účastníků seminářů ale především následně pak zákazníků obchodů, kteří byli velmi příjemně překvapeni změnou obchodu a následně se to taky projevilo na tržbách obchodů.

Je třeba podotknout, že se nejedná jen o proměnu interiéru ale o proměnu celkovou, tzn. organizace a chod obchodu, výuka jak správně „nakupovat“ zboží , uspořádání v obchodě a mnoho dalších důležitých věcí pro úspěšné fungování květinového obchodu.

Jednu z části semináře nejlépe vystihuje konstatování účastnic semináře „Po patnácti létech jsem zjistila, že neumím nakupovat a proto mi zůstává zboží v zásobách“

Sami posuďte nakolik se Proměna obchodu povedla.

Obchod paní Anny Hanzlové z Miroslavi

Před proměnou

Po proměně

Obchod paní Pavlíny Roškotové z Prahy 7

Před proměnou

Po proměně

otevřeno facebook