Předání výtěžku sbírky Pomoc jižní Moravě obyvatelům Mikulčic

Dne 15. října jsme předali rodině Dlabajových částku 190 000,–, kterou se nám podařilo za přispění našich zaměstnanců, zákazníků a společností VONEKL s.r.o., KLIA cz s.r.o. a KLIA Praha s.r.o. vybrat na našem transparentním účtu.

Všem zúčastněným srdečně děkujeme.

zavřeno facebook