Květinové body – úprava pravidel věrnostního programu

Z důvodu zlepšení a zajištění platební kázně byly upraveny pravidla věrnostního programu společnosti KVĚTINOVÉ BODY VONEKL k 1. 3. 2012 takto:

  • zákazníkům, kteří nemají uhrazené faktury po termínu splatnosti, je možný prodej pouze za hotové, případně platba platební kartou a to doby úhrady plateb po splatnosti

  • zákazníkům, kteří nemají uhrazené faktury po termínu splatnosti bude pozastavena možnost čerpání květinových bodů, a to doby úhrady plateb po splatnosti.
    Do doby úhrady plateb po termínu splatnosti se nebudou načítat nové květinové body!

  • zákazníkům, kteří nemají uhrazené faktury po termínu splatnosti dva měsíce a déle , budou odečteny všechny květinové body (vystornovány). Po provedení úhrady probíhá načítání květinových bodů jako obvykle, ale z nulového stavu.  
otevřeno facebook