Děkujeme za pomoc

Darovací smlouva14 956,– Kč se vybralo z dobrovolného vstupného na výstavy Brněnské růže 2009. Tyto peníze budou předány Dětské vesničce SOS v Brně Mediánkách za účelem nákupu vánočních dárků. Děkujeme všem, kteří nezištně přispěli a pomohli.
otevřeno facebook