Vzdělávací semináře

Společnost Vonekl s.r.o. si velmi dobře uvědomuje potřebu podporovat kvalitu při prodeji květin, tak aby koneční zákazníci byli velmi spokojeni a rádi se vraceli do květinářství pro další květiny.

Toho je možné dosahovat pouze tehdy, když lidé v květinářstvích budou velmi dobře ovládat své řemeslo, jak po stránce umění vázat a aranžovat květiny, ale také ve znalostech sortimentu a používání širokého spektra druhů a odrůd květin resp. aby se nebáli jej využívat. Proto aktivně podporujeme odborný růst našich zákazníků tím, že spojujeme ty, kteří umí, jsou úspěšní a jsou ochotní se o to podělit (myšleno přední úspěšní domácí i zahraniční floristé) s těmi, kteří se chtějí vzdělávat a zdokonalovat, prostřednictvím odborných květinových seminářů, ať už praktických nebo jen inspirativních. Tyto akce společnost buď sama pořádá nebo podporuje a spolupracuje na těch, které jsou v souladu s konceptem společnosti o podpoře odborného vzdělávání zákazníků a prezentace novinek v květinářském oboru. Na těchto akcích spolupracujeme s předními floristy – odborníky z oboru, jako jsou ing Michal Haut, Petr Matuška, Jarek Kokeš, Luboš Dobrovolný, ing Jana Jaroňová, Lucie Kulmanová a další. Velkým přínosem pro tyto aktivity, je spolupráce se Slávkem Rabušicem, který byl mimo jiné i dlouholetým kantorem na střední odborné škole a praktické výuce se věnoval.

Dnes již tyto aktivity rozdělujeme podle toho, komu jsou určeny. Zda těm, co květiny vážou a aranžují na různých úrovních znalostí, nebo těm co květinářství provozují se zaměstnanci případně vedou květinový obchod. Každý pro svůj úspěch potřebuje jiné informace a ty může získat od těch, kteří už úspěšní jsou.

Mezi žádané a oblíbené patří ty, které jsou zaměřeny na znalost a zdokonalení jednotlivých technik vázání kytic a dodržování postupů při aranžování. Ty jsou určeny především pro ty, kteří „stojí za pultem“ a vážou kytice, případně aranžují zakázky mimo květinový obchod. Účelem je opravdu porozumět řemeslu i proto, že řada květinářek a květinářů nejsou vyučenými v oboru, ale dělají tuto práci proto, že je baví.

Pro majitelé květinových obchodů nebo případně pro vedoucí prodejny je zase jiný typ semináře. Kde se učí jak by měl „správný“ obchod vypadat, na co by měl dbát, jak by měl být vnitřně uspořádán a jaké by mělo být vystupování zaměstnanců atd. Zkrátka aby obchod velmi dobře fungoval a zákazníci se do něj rádi vraceli.

otevřeno facebook