Brněnská růže 2017

Slávek Rabušic, společnost Vonekl, s.r.o. Střední zahradnická škola Rajhrad ve spolupráci s partnery:

10145
 • brněnské květinářství Carmen Flora
 • Korekt - Invest, spol. s r.o.
 • časopis Floristika
 • vinařství Gotberg a.s. 

Vás zvou na

22. ročník mezinárodní floristické soutěže

BRNĚNSKÁ RŮŽE 2017

...SVATEBNÍ...

Termín: 10. listopadu 2017

Místo konání: Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno (zobrazit v mapě)

Vložné: 1 400 Kč + DPH

Přihlášku zašlete do 10. října 2017 na: kvetiny@rabusic.cz
tel.: 603 216 650

Soutěžní témata

1. Extravagantní svatební dekorace pro nevěstu

U této práce je povolena předem připravená konstrukce nebo korpus, a to i přizdobený, živé květy převládat nemusejí, ale musí být zastoupeny. Zde máte možnost projevit svoji kreativitu tak, že náročné části svojí soutěžní práce si předem připravíte a hotové dílo včetně živých květů dokončíte na místě, kde je třeba využít celý soutěžní čas 80 minut.

2. Svatební kytice

Svatební kytice vázaná ze živých květů (přirozené nebo i nadrátované stonky) jakéhokoli typu a tvaru. Kytici je možno doplnit jakýmkoli živým i neživým materiálem. Živé květy musejí převládat. Není povolena žádná předpřipravená konstrukce, příprava je omezena na ošetření živých květů a částí rostlin
80 minut.

3. Květinová dekorace pro výzdobu svatební tabule – skleněná trojkombinace

Květinové dekorace ve skleněných nádobách (3 ks) jakéhokoli tvaru, vhodných pro dekoraci svatební tabule. Živé květy musejí v tomto soutěžním díle být významně zastoupeny, možno použít jakékoli doplňky živého nebo neživého charakteru. Povolena je jakákoli floristická technika, příprava je omezena na ošetření živých květů a částí rostlin. Součástí práce je ubrus nebo jakákoli jiná textilie nebo jiný zvolený materiál, který překryje pracovní stůl, na kterém zůstane dílo vystaveno po dobu hodnocení i víkendové výstavy, ovšem je možno použít i stůl nebo podstavce nebo stojany vlastní, podmínkou je stabilita a bezpečnost 90 minut.

Propozice budou průběžně upřesňovány a doplňovány formou „Otázek a odpovědí“.

Bodovací systém, který si můžete stáhnout v doc souboru je variací na bodovací systém Florint a je speciálně upravený pro Brněnskou růži, soutěžícím bude rozeslán e-mailem, včetně upřesňujících informací a programu soutěžního dne. 

Soutěžící umístí své exponáty na vlastní stojany, podstavce nebo do vlastních váz (adjustace není předmětem hodnocení), po předchozí dohodě můžeme ponechat na adjustaci pracovní stůl – v tom případě je třeba mít vlastní ubrus nebo dekorační látku na přikrytí stolu.

Doprovod se může mezi soutěžícími pohybovat pouze o přestávkách.
Zapálené svíčky je možné použít pouze při vlastní práci na zavoskování květů.
Prosíme soutěžící, aby k exponátům neumisťovali reklamní panely a poutače svých firem a sponzorů během vernisáže, naopak pro následnou výstavu je vhodné přiložit k exponátům propagační materiály a firemní vizitky.

Program soutěže

 • Příjezd účastníků:  Od 8.00 hod. Parkování je zajištěno v areálu Konventu.
 • Prezence:  9.00 – 10.00 hod
 • Zahájení soutěže:  10.00 hod
 • Dekorace pro nevěstu:  10.10 – 11.30 hod
 • Svatební kytice:  11.40 – 13.00 hod
 • Oběd:  13.00 – 14.00 hod
 • Svatební tabule:  14.00 – 15.30 hod

Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků  19.00 – 02.00 hod.

Výstava soutěžních prací

Výstava pro veřejnost potrvá od 11. do 12. listopadu 2017 v době od 10 do 16 hod.

Odvoz soutěžních prací  V neděli od 16.00 do 17.00 hod nebo v pondělí od 8.30 do 11.00 hod. Prosíme a dodržení tohoto času.

Těšíme se na vás v Konventu Milosrdných bratří v Brně.

Jménem vyhlašovatelů a partnerů

Ing. Jiří Klíšť
ředitel společnosti VONEKL s.r.o.

Slávek Rabušic
ředitel soutěže Brněnská růže

Ke stažení

Přihláška do soutěže Brněnská růže 2017.doc 
Hodnotící systém Brněnské růže.docx

otevřeno facebook